جایگاه سوالات و نظرات عمومی پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 2:17
جایگاه سوالات و نظرات عمومی

چنانچه هر سوال و یا نظر و یا مطلب قابل بیانی دارید در قسمت نظرات این پست بیان کنید. حتماً نام کامل خود و همچنین رشته و دانشگاه محل تحصیل و ترجیحاً پست الکترونیک خود را ذکر کنید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

برگزاری آزمون میان ترم درس ریاضی مهندسی 

به اطلاع دانشجویان درس ریاضی مهندسی کارشناسی پیوسته برق موسسه آموزش عالی علامه دهخدا (گروه 506 _ روز شنبه) می رساند که امتحان میان ترم درس مذکور در روز پنجشنبه مورخه ۲۷/۹/۹۳ راس ساعت ۱۳ برگزار می گردد. 

عدم شرکت در جلسه امتحانی فوق به هر دلیلی به منزله غیبت در آزمون و کسب نمره صفر خواهد بود.  

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

تمرینات سری دوم مدارهای الکتریکی-دانشگاه بین الملل

دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین الملل تمرینات سری دوم را از اينجا دانلود کنند. آخرین مهلت تحویل سری دوم تمرینات ۱۸/۹/۹۳ می باشد.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

برگزاری آزمون میان ترم درس معادلات دیفرانسیل 

به اطلاع دانشجویان درس معادلات دیفرانسیل موسسه آموزش عالی علامه دهخدا (گروه ۴۶۶ _ روز چهارشنبه) می رساند که امتحان میان ترم درس مذکور در روز چهارشنبه مورخه ۲۱/۸/۹۳ برگزار می گردد. 

عدم شرکت در جلسه امتحانی فوق به هر دلیلی به منزله غیبت در آزمون و کسب نمره صفر خواهد بود.  

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

پروژه درس نرم افزارهاي كاربردي رشته سخت افزار

به اطلاع دانشجویان رشته سخت افزار دانشگاه دهخدا كه در ترم جاري درس نرم افزارهاي كاربردي را اخذ كرده اند و تاكنون موضوع پروژه درسي خود را مشخص نكرده اند، مي رساند كه آخرين مهلت جهت تعيين موضوع پايان آبان ماه مي باشد و در غیر اینصورت برای آنها نمره صفر لحاظ خواهد شد.

۱- مريم بختياري               ۲- روجا عاقبتي           ۳- شايان موسوي     

 شاد و موفق باشید.     

 

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

كتاب رياضيات مهندسي سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 12:46

كتاب رياضيات مهندسي

نسخه الكترونيكي (زبان اصلي) كتاب رياضي مهندسي را از اينجا دانلود کنید.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

تمرینات سری اول مدارهای الکتریکی-دانشگاه بین الملل

دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین الملل تمرینات سری اول را از اینجا دانلود کنند. آخرین مهلت تحویل سری اول تمرینات ۲۰/۸/۹۳ می باشد.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

جداول روابط درس سیگنالها و سیستمها دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 21:10

جداول روابط درس سیگنالها و سیستمها

جداول مربوط به فرمولهای درس را از لینک اول یا لینک دوم دریافت کنید.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

زمانبندی حذف و اضافه ترم ۹۳۱ دانشگاه دهخدا

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که آغاز حذف و اضافه ترم ۹۳۱ دانشگاه دهخدا از روز شنبه مورخه ۵/۷/۹۳ می باشد. برنامه دقیق زمانبندی را از اینجا مشاهده کنید.

شایان ذکر است این بازه زمانی آخرین مهلت جهت اخذ واحدهای درسی بوده و پس از آن به هیچ درخواستی تحت هیچ شرایطی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

زمانبندی انتخاب واحد ترم ۹۳۱ دانشگاه دهخدا

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که آغاز انتخاب واحد ترم ۹۳۱ دانشگاه دهخدا از روز شنبه مورخه  ۱۵/۶/۹۳ می باشد. برنامه دقیق زمانبندی را از اینجا مشاهده کنید.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |