جایگاه سوالات و نظرات عمومی پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 2:17
جایگاه سوالات و نظرات عمومی

چنانچه هر سوال و یا نظر و یا مطلب قابل بیانی دارید در قسمت نظرات این پست بیان کنید. حتماً نام کامل خود و همچنین رشته و دانشگاه محل تحصیل و ترجیحاً پست الکترونیک خود را ذکر کنید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

برنامه حضور در ترم تابستان (۳-۹۳-۹۲) یکشنبه پانزدهم تیر 1393 21:33
برنامه حضور در ترم تابستان (۳-۹۳-۹۲)

ردیف

روز و ساعت

دانشگاه

۱

شنبه از ساعت ۹ الی ۱۶

دهخدا

۲

یکشنبه از ساعت ۹ الی ۱۸

دهخدا

۳

دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳

پارک فناوری (دانشگاه آزاد)

۴

سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴

دهخدا

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

تحویل کارآموزی دانشگاه دهخدا یکشنبه پانزدهم تیر 1393 21:28

تحویل کارآموزی دانشگاه دهخدا

دانشجویان نامبرده زیر که در ترم ۹۲۲ درس کارآموزی را اخذ نموده اند برای تحویل گزارش خود تا پایان تیر ماه فرصت دارند و در غیر اینصورت برای آنها نمره صفر لحاظ خواهد شد.

۱- مهسا فرشادی نیا                   ۲- علیرضا محمد خانی     

۳- زهرا عبدالملکی                     ۴- محسن ایوبی   

۵- حسین شریفی                      ۶- حسن صفری  

۷- ابوالفضل کشاورزی                  ۸- محمد مصباح شولمی  

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

تحویل پروژه دانشگاه دارالفنون شنبه چهاردهم تیر 1393 13:33

تحویل پروژه دانشگاه دارالفنون

دانشجویان نامبرده زیر روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۴/۹۳ راس ساعت ۱۰ صبح جهت تحویل پروژه پایانی خود در موسسه حضور داشته باشند.

۱- سکینه کرمی

۲- زهرا مظفری

۳- مینا معظمی گودرزی

 

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

زمانبندی تحویل پروژه و کارآموزی دانشگاه دهخدا 

زمانبندی تحویل پروژه و کارآموزی مطابق جداول زیر می باشد:

پروژه

مقطع

زمان اخذ

مهلت تحویل

تمدید

کارشناسی

بهمن

شهریور

فروردین

کارشناسی

مهر - تابستان

فروردین

شهریور

کاردانی

بهمن

شهریور

-

کاردانی

مهر

اسفند

-

کاردانی

تابستان

آذر

-

قالب استاندارد داکیومنت پروژه را از اینجا دریافت کنید.

کارآموزی

عنوان کارآموزی

زمان اخذ

مهلت تحویل

کارآموزی ۱ واحدی

بهمن

خرداد

کارآموزی ۲ واحدی

بهمن

تیر

کارآموزی ۳ واحدی

بهمن

مرداد

کارآموزی ۱ واحدی

مهر

دی

کارآموزی ۲ واحدی

مهر

بهمن

کارآموزی ۳ واحدی

مهر

اسفند

کارآموزی ۱ واحدی

تابستان

شهریور

کارآموزی ۲ واحدی

تابستان

مهر

کارآموزی ۳ واحدی

تابستان

آبان

 شاد و موفق باشید.

 

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

نمرات محاسبات عددی - دهخدا (ترم۲-۹۳-۹۲)

نمرات اعلام شده، نمرات اولیه امتحان پایان ترم است که از ۲۰۰ نمره برگزار گردید. نمرات نهایی از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد. زمان بازدید برگه ها روز چهارشنبه ۴ تیر ماه از ساعت ۹ الی ۱۴ می باشد. نمرات برتر کلاس به شرح زیر می باشند:

۱- خانم سمیرا محمدی: ۱۸۸     ۲- خانم ندا طاهری: ۱۶۸     ۳- خانم نرگس قاسمی: ۱۴۱  

نمرات را از لینک اول یا از لینک دوم دریافت کنید.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

نمرات ریاضی مهندسی - کاسپین (ترم۲-۹۳-۹۲)

نمرات اعلام شده، نمرات اولیه امتحان پایان ترم است که از ۲۰۰ نمره برگزار گردید. نمرات نهایی از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد. زمان بازدید برگه ها روز چهارشنبه ۴ تیر ماه از ساعت ۹ الی ۱۴ در دانشگاه دهخدا می باشد. نمرات برتر کلاس به شرح زیر می باشند:

۱- خانم زینب الوییان: ۱۶۳     ۲- خانم مریم هفت لنگ: ۱۶۰     ۳- خانم پریسا نجات: ۱۵۵  

نمرات را از لینک اول یا از لینک دوم دریافت کنید.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

نمرات کنترل صنعتی - دارالفنون (ترم۲-۹۳-۹۲)

نمرات اعلام شده، نمرات اولیه امتحان پایان ترم است که از ۲۰۰ نمره برگزار گردید. نمرات نهایی از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد. زمان بازدید برگه ها روز چهارشنبه ۴ تیر ماه از ساعت ۹ الی ۱۴ در دانشگاه دهخدا می باشد. نمرات برتر کلاس به شرح زیر می باشند:

۱- خانم مینا معظمی گودرزی: ۱۶۰     ۲- آقای علی حیدری: ۱۴۸     ۳- خانم مهسا زمانی: ۱۴۰  

نمرات را از لینک اول یا از لینک دوم دریافت کنید.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

نمرات سخت افزار کامپیوتر (مدار منطقی) 

دهخدا (ترم۲-۹۳-۹۲)

نمرات اعلام شده، نمرات اولیه امتحان پایان ترم است که از ۲۰۰ نمره برگزار گردید. در مورد دانشجویان رشته کاردانی نرم افزار نمره آزمایشگاه که بین صفر تا ۴۰ نمره بوده است به نمرات نهایی دانشجویان اضافه شده است. (شایان ذکر است که امتحان این دسته از دانشجویان از ۱۶۰ نمره برگزار گردید) نمرات نهایی از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد. زمان بازدید برگه ها روز چهارشنبه ۴ تیر ماه از ساعت ۹ الی ۱۴ می باشد. نمرات برتر کلاس به شرح زیر می باشند:

۱- خانم مریم ایران خواه: ۱۶۲     ۲- خانم منیره طالبی: ۱۵۰     ۳- آقای میلاد عشایری: ۱۴۷  

نمرات را از لینک اول یا از لینک دوم دریافت کنید.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |

نمرات معادلات دیفرانسیل - دهخدا (ترم۲-۹۳-۹۲)

نمرات اعلام شده، نمرات اولیه امتحان پایان ترم است که از ۱۴۰ نمره برگزار گردید و نمرات میان ترم نیز که از ۶۰ نمره برگزار گردید دوباره اطلاع رسانی شده است. نمرات نهایی از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد. زمان بازدید برگه ها روز چهارشنبه ۴ تیر ماه از ساعت ۹ الی ۱۴ می باشد. نمرات برتر کلاس در مجموع امتحانات میان ترم و پایان ترم به شرح زیر می باشند:

۱- آقای حسن نوروزی: ۱۷۳     ۲- خانم زهرا رمضان پور: ۱۵۰     ۳- خانم یاسمن سیحونی: ۱۴۵  

نمرات را از لینک اول یا از لینک دوم دریافت کنید.

شاد و موفق باشید.

نوشته شده توسط علی علیجانی   | لینک ثابت |